තවත් එන්නත් තොගයක් ඉරිදා එයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන පළමු කොවිඩ් එන්නත් තොගය ලබන ඉරිදා මෙරට ට ගෙන ඒමට නියමිත  බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසය
අද (03) හලාවත රෝහලේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් ඇමතිණිය මේ බව ප්‍රකාශ කළාය.

එම තොගයේ එන්නත් මාත්‍රා 264,000ක් ලැබීමට නියමිතය.

මේ දක්වා ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා 500,000ක් ප්‍රදානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති අතර තවත් එන්නත් මාත්‍රා 500,000ක් ඉන්දියාවේ සිරම් ආයතනයෙන් මිලදී ගැනීමට ද මෙරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කළේය.

ඉතා කඩිනමින් මෙම එන්නත්කරණ කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතය.