තඹුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයත් වසයි.

තඹුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දින නියමක් නොමැතිව වසා දැමිමීමට එහි පාලන අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

අද(08) මධ්‍යහන 12.00න් පසුව ‍ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දැමිමට තීරණ කළ බව එම මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරු අසංක ප්‍රදීප් මහතා පවසයි.

මෙමඟින් ගොවින්හට අසාධාරණය සිදු නොවන අතර ඔවුන්ගේ අස්වනු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල හරහා වෙළඳුන්ට ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇති බව දඔහු සඳහන් කරයි.

ඊයේ  දිනයේ සිට දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ද දින නියමක් නොමැතිව වසා දැමුණි.

දඹුල්ලට ලැබෙන අස්වනු ද ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යය හරහා ජනතාවට ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරු ක්‍රිෂ්ටි විජේරත්න මහතා කියයි

ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තැබෙන විට ජනතාව ඒවායෙහි අනාරක්ෂිතව ගැවසෙන බැවින් මෙම තීරණ ගෙන තිබේ