ඩෙංගු රෝගීන් වැඩිවෙයි.පරිසරය පිරිසුදුව තබාගන්න.

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වන විට වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගින්ගේ සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති නජිත් සුමනසේන මහතා සඳහන් කළේ මේ වන විට දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 45,582ක් වාර්තා වී ඇති බවයි.

පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ අවධානය අඩු වීම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බවත් නජිත් සුමනසේන මහතා සඳහන් කළේය.