ජනාධිපතිවරණයට නිරීක්ෂකයන් 4000ක්.පැෆ්රල් කියයි.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ නිරික්ෂණ කටයුතු සඳහා නිරීක්ෂකයින් 4000ක් යොදවන බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසයි.

ඉදිරි මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඊයේ(13) කොළඹදී කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහන හෙට්ටිආරච්චි මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

ඔක්තොම්බර් 16 දා ඡන්ද මධ්‍යස්ථන අතුළත රැදී සිටිමින් පැෆ්රල් සංවිධානයේ 3000ක ප්‍රමාණයක් ස්ථාන ගත නිරික්ෂකයින් ලෙස නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බව රෝහන හෙට්ටිආරච්චි මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන අතරතුර නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ජංගම නිරීක්ෂණ රථ 225ක් යොදවන්නට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසයි.

මේ අතර ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්තාන නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිරීක්ෂයින් 105 දෙනෙකු පුහුණුවීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව ඒ මහතා පැවසීය.