ජනපතිගේ ජන වරම ශක්තිමත් කරන්න – මහින්ද කියයි

ලක්ෂ හැට නවයක් අනුමත කළ ප්‍රතිපත්ති යථාර්තයක් බවට පත්කළ හැකි වන්නේ ජනාධිපතිවරයා සතු ආණ්ඩුවක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක විම මගින් පමණක් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එම නිසා බහුතර බලයක් සහිත ආණ්ඩුවක් ජනාධිපතිවරයාට ලබාදීම ජනතාවගේ වගකීමක් බව
කලවාන ප්‍රදේශයේ පැවැති ජනහමුවකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසීය.