ජනපතිගේ කාන්තා දින පණිවිඩය

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ මානව සන්හතියෙන් අඩක් නිර්මාණය කරන සෑම රටකම සමාජ සංස්ථාවෙහි පැවැත්ම සහ ප්‍රගමනය නිශ්චය කරන අතිශය වැදගත් සාධකයක් වන කාන්තා දායකත්වය ගෞරවනීය ලෙස සිහිපත් කරන ලෙසයි.

ශ්‍රි ලාංකේය කාන්තා ප්‍රජාවේ සමාජ සංවර්ධන දර්ශක ලොව සංවර්ධිත රාජ්‍යයන්ගේ මට්ටමට ළඟා වී තිබිමෙන් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවට ලබාදී ඇති වටිනාකම පෙන්නුම් කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ.

කාන්තාවට සහ ගැහැණු දරුවට එරෙහි සියලු ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ වෙනස් කොට සැලකීම සම්පූර්ණයෙන් පිටුදැක ආදායම් උත්පාදනයට සමසේ දායකවිය හැකි වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරිමට රජය කැපවී සිටින බව ද ජනාධිපතිවරයා පවසයි.