ජනතාවගේ දුකට පිහිටවන ජනපති වෙනවා.සජිත් කියයි.

සිය පාලනයක් යටතේ ජාතික සංවර්ධන සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කරන බව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

වත්තල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන රැළියකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේබව සඳහන් කළේය.

එහිදී අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා

තමා ඇතුළු කණ්ඩායම අලුත් දර්ශනයක් නව දැක්මක් තුළින් ජනතාවාදී, ජනතා කේන්ද්‍රීය විශිෂ්ඨ පොදු ජන සේවාවක් කරන්නට ජාතික සංවර්ධන සැළැස්මක් නිර්මාණය කර තිබෙන බව කියා සිටියේය.

රටේ හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම ජනාධිපති සංවර්ධන ඒකකයක් ස්ථාපිත කොට සෑම මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයකම සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයකම ජනතාවට පුද්ගලික දුක ඉදිරිපත් කරන්න, පොදු යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට තමාගේ නිලධාරි කණ්ඩායමක් හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම ස්ථාපනය කරන බවත් ඒ මහතා කියා සිටියේය.

ඒ ඔස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පොදු ජනතාවගේ දුකට පිහිටවෙන ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වන්නට ඇප කැප වන බවද ඒ මහතා මෙම රැළියේ අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේය.