ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම ඉහළ මට්ටමක.

මෙරට 7 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත්කරගැනීම සඳහා වන 2019 ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු අද(16) උදෑසන 7ට දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇති ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 12,845 කදී ආරම්භ කෙරුණි.

ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනිම සඳහා මෙවර සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්ද දායකයින් ගණන එක්කෝටි 59 ලක්ෂ 92,096 කි
මේවන විට දිවයිනේ සියලු ප්‍රදේශවල බහුතර පිරිසක් ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇති බව වාර්තා වේ.