චන්ද්‍රිකා එක්ක වැඩ කරන්න බෑ.නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම කියයි.

චන්ද්‍රිකා මැතිණියට ඡන්දයෙන් පසු පිළිතුරක් ලබාදෙන බව . එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහතා පවසයි.
චන්ද්‍රිකා මැතිණිය කොහොමත් තියා ගැන්නේ නෑ.එයා එක්ක වැඩ කරන්න බෑ”යනුවෙන්ද ඒ මහතා පැවසීය.
ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ඊයේ පැවති මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමෙන් පසු මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමිනි.