ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ජනතාවගෙන් උණුසුම් සුබ පැතුම්.

ත්වන විධායක ජනාධිපතිවරණයෙන් විශිෂ්ඨ ජයක් ලබා ගත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පැතීමට මේවනවිට මිරිහාන පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවෙස වෙත ජනතාව පැමිණෙමින් සිටිති.
එම ජනතාව පවසන්නේ තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටුවීමේ සතුට තමාගේ නායකයා බැහැදැක සැමරීම වෙනුවෙන් පැමිණි බවයි.
මැදමුලන වලව්වේ කුස්සියෙහි ගෝඨාභය මහතා එල්ලන බව පැවසූ අවස්ථාවාදී දේශපාකයනට ජනතාව කදිම පිළිතුරක් ලබාදුන් බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බැහැදැකීමට පැමිණි පිරිස පවසති.