ගෝඨාභයයට කඩේ යන අයට බෝතල් තුන හතරක් පොවන්න.මාලඹේ සීලරතන හිමි කියයි.

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 15 වැනිදා රාත්‍රියේ අඩි ගහන්න එපා යැයි එක්සත් ඉල්ලා සිටි බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ පූජ්‍ය මාලඹේ සීලරතන හිමියෝ සඳහන් කරයි.
එසේ කළහොත් 16 වෙනදාට ජයග්‍රහණය සමරන්නට නැගිටින්නට වෙන්නේ නැති බවත් උන්වහන්සේ පැවසූහ.

“ගෝඨාභයට කඩේ යන එවුන්ට 15දා රෑට හොඳට බෝතල් 3-4ක් පොවන ලෙස කී උන්වහන්සේ බඩ යනතුරු අරක්කු පොවා ඊට පසුදා ඡන්දය දැමීමට යාමට බැරි කරවන ලෙසද ඉල්ලා සිටියහ.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙනුවෙන් පැවති ජනාධිපතිවරණ ජන රැළියකදී හිමියන් මෙම අදහස් පල කරන ලදී.