ගුවන් හමුදාව දවස් දහයෙන් ගොඩනැගිලි දෙකක් හදයි.

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මුල්ලේරියාව ජාතික බෝවන රෝග ‍විද්‍යායතනයේ රෝගී පුද්ගලයන් වෙත ප්‍රතිකාර කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි කිහිපයක අවශ්‍යතාවය මතුවිය .ඊට කඩිනම් විසඳුමක් ලෙස මෙම කටයුතු ගුවන් හමුදාව වෙත බාර කෙරුණි.එය ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලීකකි.මේ සඳහා සෘජුව මැදිහත්වූ  ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් මහතාගේ දායකත්වය අනුව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ඇරඹිණි.ඒ පසුගිය 18 වනදාය.

මෙම ගොඩනැඟිලි ගුවන් හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරුවන්ගේ අධීක්ෂණය  මඟින් ඉදිකරනු ලැබීය.

මෙය ගොඩනැඟිලි ද්විත්වයකින් හා අංග සම්පූර්ණ රෝගී පුද්ගලයින් හට ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා කාමර 16 කින් සමනවිතය.
මෙම ගොඩනැගිලි  දින 14 ක් තුළ නිම කිරීමට යෝජිත වු නමුත් පැය 24 පුරා සේවය කර ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් දින 10 කට අඩු කාලයකින් ඉදි කර තිබේ.

ඒ අනුව අද(28) දින මෙම ගොඩනැඟිලි ද්විත්වය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා වෙත නිල වශයෙන් බාර දී තිබේ.