ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අයකුට උණ  නම් වහාම රෝහලට එන්න.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි අයකු යම් උණ රෝගයකින් පෙළෙන්නේ නම් වහාම ළඟම පිහිටි රෝහල වෙත ගොස් පී.සී.ආර්. පරික්ෂණයකට යොමුවනලෙස වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඉල්ලා සිටී