ගතවූ පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කළ පුද්ගලයින් 1,522 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට.

අද (15) උදෑසන 6.00න් අවසන් වූ ගතවූ පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කළ පුද්ගලයින් 1,522 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාල සඳහන් කරයි.
එම කාලය තුළ පොලිස් භාරයට ගැනුණු වාහන ගණන 306කි.

ඒ අනුව ඉකුත් මාර්තු 20 වැනිදා ඇඳිරි නීතිය පැනවීමේ සිට මේ දක්වා පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් සමස්ත පුද්ගලයින් ගණන 28,159ක් වන අතර පොලිස් භාරයට ගැනුණු සමස්ත වාහන ගණන 7105 කි.