ගතවූ පැය 24තුළ රෝගීන් කිසිවකුත් නෑ.

ගතවූ පැය 24ක කාලය තුළ කිසිඳු නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයෙකු වාර්තා වී නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.
රෝගය පාලනය කිරීමට සහ පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා රජය පනවා ඇති නීති මාලාව අකුරට ක්‍රියාත්මක කරනමෙන් රජය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
ඇඳිරිනීතිය කාල සීමාව තුළ නීතිය කඩකරන ඕනෑම අයකුට නීතිය අකුරටම ක්‍රියාත්මක බව පවසන රජය මෙම රෝගය ඉතා ඉක්මනින් ශ්‍රි ලංකාවෙන් මෙන්ම ලෝකයෙන් තුරන් කිරීමට පුරවැසියකු ලෙස යුතුකම ඉටුකරනලෙස ජනතාවගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටී.