ගඟබඩ හුදෙකලා කරයි.

පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ ගඟබඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ 90 වත්ත අද පස්වරු 6.00 සිට හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කරන බව
-යුද හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරයි.