කොළඹ හෝටල් හා රෙස්ටුරන්ට් හෙට සිට විවෘත කිරීමට අවසර

සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමත හා ලියාපදිංචි කොළඹ හෝටල් හා රෙස්ටුරන්ට් සඳහා හෙට(26) සිට සිය සේවා පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන බව කොළඹ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය රුවන් විජේමුණි මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් පිළිපදිමින් මෙම සේවා පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන බව ද වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

අදාළ ආයතන විසින් නියමිත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්නේ දැයි සොයා බැලීමට කණ්ඩායම් 6 ක් යොදවන බවද ඔහු පැවසුවේ ය.