කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි.

සඳුදා උදෑසන 5 සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු මරදාන, කොළඹ කොටුව, පිටකොටුව , කොම්පඤ්ඤ වීදීය සහ වේල්ල වීදීය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ  හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබේ