කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ලබන සඳුදා විවෘත කරයි

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ කටයුතු ලබන සඳුදා(11) සිට නැවත ආරම්භ කරන බව නිවේදනයක් නිකුත්කොට තිබේ.

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවල රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන මැයි 11 වන දින සිට නැවත ආරම්භ කළ යුතු බවට රජය ගත් තීරණය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.