කොළඹට විශේෂ ගිලන් රථ සේවාවක්.

කොළඹ මහනගර සභා බලප්‍රදේශයේ හුදකලා කර ඇති කලාප තුළ විශේෂ ගිලන් රථ සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා 0113 422 558 දුරකථන අංකය අමතන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

හෙට (20) දිනයේ සිට මෙම විශේෂ ගිලන් රථ සේවාව ක්‍රියාත්මකවීමට නියමිතය.