කොවිඩ් 19 වංසගතය මැඩලීම සඳහා කැපව සිටින රාජ්‍ය සේවකයින්ට රක්ෂණාවරණයක්

කොවිඩ් 19 වංසගතය මැඩලීම සඳහා කැපව සිටින රාජ්‍ය සේවකයින්ට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් හඳුන්වා දුන් රක්ෂණාවරණය පිළිබඳ වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත පිළිගන්වනු ලැබීය.

වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා වෙත බාරදෙන ලද්දේ, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සභාපති ආචාර්ය ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා විසිනි. කොවිඩ් 19 වසංගතයට එරෙහි මෙහෙයුමේ නිරතව සිටින රාජ්‍ය සේවකයින් මේ අනූව රුපියල් පහලොස් ලක්ෂයක රක්ෂණයකින් ආවරණය කෙරේ.