කොවිඩ් සෞඛ්‍ය නීති කැඩූ ආයතන 1400කට නඩු.

කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමග වයිරසය පාලනය කිරීම සදහා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන පවත්වාගෙන යාමේදී අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය නිර්දේශ රැසක් කලකට පෙර හඳුන්වාදෙනු ලැබීය

එම නීතිවලට අදාළ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරනවාද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය සහ සෞඛ්‍ය අංශ එක්ව විමර්ශන සිදුකළේය.

එම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩකරමින් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කළ ආයතන 1400 කට එරෙහිව නඩු පවරා ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.