කොවිඩ් මෘතදේහ භූමදානයට එරෙහිව ඉරණතිව් විරෝධය

කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉරණතිව් දූපතේ කොවිඩ් මෘතදේහ භූමදානය කිරීමට එරෙහිව එහි වැසියන් පිරිසක් විරෝධතාවක් අරඹා ඇත.කොවිඩ් ආසාදිත මරණ භූමදානය සඳහා ඉරණතිව් තෝරාගැනීමේ ආරංචිය සමඟ මෙසේ විරෝධය ඇරඹී ඇත.