කොවිඩ් එන්නත් 15000ක් අද දිවයිනට

රුසියානු ස්පුට්නික් කොවිඩ් -19 මර්දන එන්නත් මෙරටට ලැබීමේ පළමු පියවර ලෙස එහි මාත්‍රා 15,000ක් අද රාත්‍රියේ මෙරටට ලැබීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.