කොවිඩ් ආසාදිත මළ සිරුරු භූමදානයට අදාල මාර්ගෝපදේශක දිනකින්

කොවිඩ් -19 ආසාදිතව මියයන පුද්ගලයින්ගේ මළසිරුරු භූමදානයට අදාළ මාර්ගෝපදේශ සකස් කර අවසන් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
එම මාර්ගෝපදේශ දිනක් තුළ නිකුත් කිරීමට නියමිත බව ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියි