කොවිඩ් අසාදිතයන් 712 ක් සුවය ලබති.

කොවිඩ් -19 ආසාදිතව සිටි තවත් පුද්ගලයින් 712 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව යාම සමඟ  වයිරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 32,051ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.