කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 43ක් වෙයි.

ශ්‍රි ලංකාවේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යා 43ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට පිහිටුවා ඇති මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය පවසයි.