කොරෝනා වලකන්න දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්
විශේෂ තීරණ රැසක.

දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුතුව සහ පාර්සල් භාර ගැනීමට අදාල සියලු මුදල් පරිහරණ කටයුතු වලින් අද (17) දිනයේ සිට ඉවත් වීමට දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් තීරණයකර තිබේ.

කොවිඩ් නයින්ටීන් හෙවත් නව කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගනිමින් අද දහවල් 12.00 සිට එම කටයුතුවලින් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය සදහන් කළේය.

යම් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයයෙකු කොරෝනා වෛරස ආසාදනයට ලක් වුවහොත් එම දුම්රිය ස්ථානයේදීම නිරෝධායනයට ලක් කළ යුතු අතර එය වැළැක්වීම සදහා මහජනතාවට සෘජුවම විවෘත වන ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුතුව සහ පාර්සල් භාරගැනීමට අදාල සියලු මුදල් පරිහරණ කටයුතුවලින් ඉවත්වීමට ඔවුන් පියවර ගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මේ හේතුවෙන් කිසිදු දුම්රියක් ධාවනයේදී මෙහෙයුම් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ කාර්යභාරය අඩාල වීමක් සිදු නොවනබව සදහන්ය.

සියළු දුම්රිය ධාවනය සඳහා දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් සේවයේ යෙදවීමට කටයුතු කරන අතර දුම්රිය ස්ථාන වසා දැමීමක් සිදු නොවන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය සදහන් කළේය.