කොරෝනා රෝගය මැඩපැවැත්වීමට නව නිපැයුම් කටයුතු කරන අයට රජයෙන් පහසුකම්

කොරෝනා රෝගය ශ්‍රි ලංකාව පුරා ව්‍යාප්තවීම සමඟ වෛරසය ආසාදිත වූ රෝගීන්ගේ පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් මෙරට විවිධ නව නිපැයුම් රැසක් එළිදැක්වෙමින් පවතී.විවිධ කණ්ඩායම් සහ තනි පුද්ගලයන් මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා කැපව පරීක්ෂණ කටයුතු සහ නිපැයුම් කටයුතු සිදු කරති.

එම වැඩසටහන සඳහා එක්ව සිටින කර්මාන්තකරුවන් සහ නව නිපැයුම්කරුවන්ට අවශ්‍ය සියලු  පහසුකම් ලබාදීමට ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අංශවලට අත්‍යවශ්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකක ඇදන්, කෘතීම ශ්වසන උපකරණ ආදි වෛද්‍ය සහ සායනික උපකරණ මෙරටදී නිපදවීමට බොහෝ දෙනෙකු දැනටමත් කටයුතු කරමින් සිටිති.

එවැනි පුද්ගලයින්ට අනුග‍්‍රහය ලබාදීමටත් කොරෝනා වසංගතයෙන් මිදුණු පසු රටට අවශ්‍ය කාර්මික නිෂ්පාදන රට තුළම නිපදවා ගැනීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණයි.

ඒ අනුව එවැනි කර්මාන්තකරුවන් හා නව නිපැයුම්කරුවන්ට 0718063292 හා 0714288473 අංක ඔස්සේ සම්බන්ධ වන ලෙස  ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.