කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 630 ක් දක්වා ඉහළට

අද(29) රාත්‍රී 8 වන විට තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් තිදෙනෙක් වාර්තා වී ති‍බේ.

ඒ අනුව ලංකාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 630 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අද දිනය තුළ පමණක් කොරෝනා ආසාදියින් 11 දෙනෙක් වාර්තා වී ඇත.