කොටස් වෙළෙඳපොළ ඩිජිටල් වේ.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි කොළඹ කොටස් වෙළෙදපොළ කටයුතු ඩිජිටල්කරණය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ලබන 17 වනදා සිට කොටස් වෙළෙඳපොළේ සියලු කටයුතු ඩිජිටල්කරණය කිරීමට නියමිතය.

නව මානයකින් ලෝකයට නිරාවරණය වීමේ ක්‍රමෝපායක් යටතේ කොටස් වෙළෙදපොළ ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වූ බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරයි.