කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පරණ තැනටම

පසුගිය රජය සමයේ බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි පුද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලක පවත්වාගෙන යෑම හේතුවෙන් රජයට රුපියල් කෝටි ගණනක බදු මුදලක් ගෙවීමට සිදුව තිබුණ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගොවිජන මන්දිරයට යළි රැගෙන යාම අද සිදුවිය.

අමාත්‍යාංශයේ නිල කටයුතු අද(31) පෙරවරු 08.30ට ගොවිජන මන්දිරයේදී ආරම්භ කරන ලදී

අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා එම අවස්ථාවට එක්ව තිබේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා මීට පෙර තම කාර්යාලය ගොවිජන මන්දිරය වෙත රැගෙන ගොස් තිබුණි.