කාන්තාවන් පීඩාවට පත්වන ආකාරයේ කිසිඳු නීතියක් දෙවියන් වහන්සේ විසින් හඳුන්වාදී නෑ .හිටපු අමාත්‍ය ෆේරියල් අෂ්රොෆ් පවසයි.

මුස්ලිම් විවාහ පනත වහාම සංශෝධනය විය යුතු බව හිටපු අමාත්‍ය ෆේරියල් අෂ්රොෆ් මහත්මිය පවසයි.

මුස්ලිම් කාන්තා ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් එක්ව අද(26) කොළඹදී පැවැත්වූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඇය මෙම අදහස් පල කළාය.

වසර 40 පමණ කාලයක් සිට මුස්ලිම් විවාහ පනතට සංශෝධන විය යුතු බවට නිරන්තරයෙන් කතා කළද කිසියම් හේතුවක් නිසාවෙන් එය සංශෝධනය කිරීමට නොහැකි වූ බව ෆේරියල් අෂ්රොෆ් මහත්මිය පෙන්වා දුන්නාය.

කාන්තාවන් පීඩාවට පත්වන ආකාරයේ කිසිඳු නීතියක් දෙවියන් වහන්සේ විසින් හඳුන්වා දී නොමැති අතර මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව ඊට විවිධ අර්ථකථන දෙමින් කාන්තාවන් පීඩාවට පත් කර ඇති බව ඈ වැඩිදුරටත් කියා සිටියාය.