කාත්තන්කුඩි සහ කල්මුණේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වසයි

කාත්තන්කුඩි පොලිස් වසම සහ කල්මුණේ පොලිස් වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක්  හුදෙකලා කළ බව කොරෝනා පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.