ක්‍රීඩා පාසල් 25කට වීඩියෝ තාක්ෂණයෙන් එකවර පුහුණුවක්

රට පුරා විහිදී ඇති ජාතික ක්‍රීඩා පාසල් 25 ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සමඟ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ජාලගත කොට වීඩියෝ තාක්ෂණය මඟින් එකවර ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට සැලසුම්කොට තිබේ.

ඒ මඟින් ක්‍රීඩා පාසල් 25 ම අවම වශයෙන් මසකට එක් දවසක් හෝ ඒ ඒ ක්‍රීඩාවට අදාළ ජාතික පුහුණුකරු සමඟ වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වී පුහුණු කටයුතු යාවත්කාලීන කර ගැනීමට හැකිවේ. මෙම ක්‍රමය නව යුගයට ගැළපෙන ක්‍රමවේදයක් සකසන බව ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවැසීය.

ඒ සඳහා දැනටමත් පෞද්ගලික ආයතනයක් මිලියන 40ක ආයෝජනයක් සිදු කිරීමට කැමැත්ත පළ කොට ඇති බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය. ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී ඉකුත්දා පැවැති හමුවකදීය.