ක්ෂණික පරීක්ෂණවලින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 90ක් හමුවෙයි.

බස්නාහිරින් පිටව යන පුද්ගලයින් 940කට ඊයේ සිදුකළ අහඹු ක්ෂණික ප්‍රතිදේහ ජනක පරීක්ෂණවලින් 16 දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත බව තහවුරු වී ඇත. ඒ අනුව එලෙස හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන 90ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.