කළුතර ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 10ක් හුදෙකලා බවින් ඉවතට.

මෙතෙක් හුදකලා කර තිබූ කළුතර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 10ක් සහ බේරුවල අක්කරමලේ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ හුදකලා බව ඉවත් කළ බව  යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.