කතරගම ඇසළ මහෝත්සවයයට ජනතාවට අවසර නොදෙයි.

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහාදේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ මහෝත්සවය ජුලි 21 වනදා ආරම්භ වී අගෝස්තු මස 04 වන දිනෙන් අවසන් වන අතර ඒ සඳහා ජනතාවට සහභාගී වීමට හෝ නැරඹීමට අවස්ථාව හිමි නොවන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.
අදාළ කාල සීමාව තුළ කතරගම පූජා නගරය වෙත ජනතාවට පැමිණීමට අවසර ලබා නොදීමට ද තීරණය කර ඇත.
යාපනයේ සෙල්ල සන්නිදී කෝවිලේ සිට ඔකඳ, කුමන – යාල වනෝද්‍යාන හරහා වාර්ෂිකව කතරගම පුදබිම වෙත සිදුකරන පාද යාත්‍රාව සඳහා ද අවසර ලබානොදීමට තීරණය කොට තිබේ.කොවිඩ් 19 මෙම තීරණවලට හේතුවී තිබේ.