කටුනායක ඇඟලුම් කම්හළකින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 63ක්

කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාපයේ ඇඟලුම් කම්හලකින් තවත් කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් 63 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරයි.