කටුනායකට හෙට සිට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය

කටුනායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට හෙට(ඔක්.15) උදෑසන 5.00 සිට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවෙයි. නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ සේවකයින්ට ඇඳිරි නීති බලපත්‍රය ලෙස සිය ආයතනික හැදුනුම්පත භාවිත කළ හැකිය.