එ.ජා.ප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද රැස්වෙති

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධීකාරී මණ්ඩලය අද (28) පස්වරු 03.00ට  රැස්වීම නියමිතය.

මෙවර මහ මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය සමඟ එක්ව  කටයුතු කරන්නේද යන්න පිළිබඳ සහ සමගි ජන බලවේගයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත කර ඇති ආරාධනය පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

සමඟි ජන බලවේගය මාර්තු මස 02 වනදා මැතිවරණ මෙහෙයුම් කටයුතු නිළ වශයෙන් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

සමඟි ජන බලවේගයේ ලකුණ පිළිබඳව අවසන් තීරණය ගැනීම මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව   සිදුකිරීමට එම සන්ධානය තීරණය කර ඇත.