එපාපයේ නායකත්වය ගැන සලකා බලනවා.මංගල කියයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය බාරගන්නා ඉල්ලීමක් කළහොත් සලකා බලන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා මාධ්‍ය යොමුකළ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් පැවසීය.

ඔහු පවසන්නේ තමා කිසිවිටෙකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත්වීමට කටයුතු නොකළ බවය.

ඊයේ (10) දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සොයාබලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනීසිටිමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් යොමුකළ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් ඔහු මේ බව සදහන් කළේය.