එදා කළ ව්‍යාපෘති නැවතත් ආරම්භ කරනවා-අගමැති

පසුගිය රජය මගින් අතරමග නතර කළ ව්‍යාපෘති නැවතත් ආරම්භ කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ඊයේ රාත්‍රියේ තංගල්ල පුරාණ වනවාසී කුඩා විහාරස්ථානයේ පැවති පුණ්යෝත්සවයකට එක්වෙමින්

තංගල්ල පුරාණ වනවාසී කුඩා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය වැවහමන්දූවේ වාචිස්සර නායක හිමියන්ගේ 93වෙනි ජන්ම දිනයට සමාගාමීව ඊයේ (14) රාත්‍රියේ එම විහාරස්ථානයේ පිරිත් සජ්ඣායනාවක් පැවැත් විය.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද මෙම අවස්ථාව සඳහා එක්ව සිටියේය.