උත්සවසමයේ සහල් මිළ පහළට

උත්සව සමයේ දී පාරිභෝගික ජනතාවට සහන මිලට සහල් ලබා දීමේ අරමුණින් මිල පහළ හෙළීමට මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් එකඟතාව පලකර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙම තීරණයට එළඹුණු බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ඊයේ (10) දිනයේ සිට ක්‍රියාක්මක වන පරිදි නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 98 ක උපරිම සිල්ලර මිලකට සහ සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 99 ක උපරිම සිල්ලර මිලකට ද අලෙවි කිරීමට එකඟතාව පල වී තිබේ.

සහල් මෝල් හිමියන්ගේ බෙදා හැරීම් ජාලය ඔස්සේ සහන මිලට මිල දී ගත හැකි වන පරිදි සහල් බෙදා හැරීම සිදු කෙරෙන බව සදහන්.