ඊශ්‍රායල් තානාපති සහ ජනාධිපති අතර හමුවක්.

නවදිල්ලි නුවර නේවාසික ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල තානාපති Ron Malka මහතා අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවිය. ශ්‍රී ලංකාව සමග ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීමට විශේෂයෙන් ආර්ථිකයේ විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා එරට මනාව සංවර්ධනය වූ තාක්ෂණික හැකියාවන් සැපයීමට ඊශ්‍රායලය සූදානමින් සිටී. නවීන කෘෂිකර්මාන්තය, අධ්‍යාපනය, ප්‍රවාහනය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය ප්‍රමුඛ සහයෝගීතා ක්ෂේත්‍ර වෙයි. මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්විණි.