ඊයේ විශේෂ මෙහෙයුමෙන් 1158ක් අත්අඩංගුවට

බස්නාහිර පළාත ආවරණයවන පරිදි ඊයේ (07) දින පැය 10ක් තුළ සිදුකර තිබූ විශේෂ මෙහෙයුමකදී සැකකරුවන් 1158ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

එම සැකකරුවන්  අතර අපරාධවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 44ක් වරෙන්තුකරුවන් 584ක් සහ දූෂණ වැරදි සම්බන්ධයෙන් 441ක් වන බවද පොලීසිය  වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.