ඉදිරි මැතිවරණයේදීත් ශ්‍රි .ල.නි පක්ෂය සහ පොහොට්ටුව එකට.

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදීත් ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ එක්ව තරඟ කිරීමට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව ඒකමතිකව තීරණය කර තිබේ.

පක්ෂ මූලස්ථානයේදී ඊයේ(21) පැවති මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේදී ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බව ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතයින් ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රගතිය සහ පක්ෂ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ද එහිදී අවධානය යොමුව තිබේ.

ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාම සඳහා වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට උපරිම සහය දීමට තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වීරකුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.