ඉදිරිපෙළ වෛද්‍යවරුන් සඳහා කොවිඩ් එන්නත ලබාදීම ලබන බදාදා

පෞද්ගලික රෝහල්වල සේවය කරන වෛද්‍යවරුන් හා ඉදිරිපෙළ කාර්යමණ්ඩල සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාදීමේ කටයුතු ලබන බදාදා දිනයේ සිදුකරන බව විශේෂඥ වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසයි.

ප්‍රධාන රෝහල්වලදී එම එන්නත්කරණ කටයුතු සිදුකිරිමට සැලසුම්කර ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.