ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 588 ක් පොලිස් බාරයට

ගත් වු පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 588 ක් සහ වාහන 132 ක් පොලිස් බාරයට ලත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

මේ අතර ඇඳිරි නීතිය පැන වු දින සිට අද(22) දක්වා කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සමස්ත පුද්ගලයින් ප්‍රමාණය 35321 ක් වන අතර වාහන 9015 ක් ද පොලිස් බාරයට ගෙන ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසීය.