ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර කාලය දීර්ඝ කරයි.

අද(30) දිනෙන් අවසන් වන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන සඳහා ලබාදුන් ඇඳිරි නීති බලපත්‍රවල වලංගු කාලය මැයි මස 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් නව ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේය.